O nas

Naszym głównym celem jest świadczenie usług doradztwa na najwyższym poziomie. Działamy zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami. Biznesowe cele klientów stawiamy na pierwszym planie.

  Nasi Ludzie

  Marta Cymbała

  Prezes Zarządu Stein Capital Advisors, radca prawny. Ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz rynku kapitałowego, w tym w zakresie rynku NewConnect. Odpowiedzialna za projekty z zakresu fuzji i przejęć.
  Doradza IQ Partners S.A. oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej IQ Partners zajmując się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych. Certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
  marta.cymbala@steincapital.pl

  Wojciech Kałasa

  Członek Zarządu Stein Capital Advisors, radca prawny. Kompleksowo doradzał przy licznych debiutach oraz kolejnych emisjach spółek notowanych na rynku podstawowym i w Alternatywnym Systemie Obrotu. Odpowiedzialny za procedury fuzji i przejęć, także w ramach ASO. Certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.
  wojciech.kalasa@steincapital.pl

  Nasze usługi

  Doradztwo giełdowe

  GPW/NewConnect

  • Doradzamy w zakresie prawa rynku kapitałowego, w tym w zakresie komunikacji spółki z inwestorami i rynkiem oraz wywiązywania się przez spółki publiczne z realizacji obowiązków informacyjnych, jak również w zakresie restrukturyzacji struktur organizacyjnych grup kapitałowych w celu optymalizacji biznesowej. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  • Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorstw zainteresowanych finansowaniem w postaci emisji akcji. Pełnimy rolę organizatora emisji i uczestniczymy w każdym etapie oferty (doradztwo, przygotowanie dokumentacji, pozyskanie finansowania, relacje inwestorskie).

  • Pomagamy i doradzamy przy realizacji transakcji obejmujących m.in.: emisję prywatną akcji, PRE IPO, emisję publiczną papierów wartościowych (w wariancie obejmującym debiut akcji na rynku podstawowym GPW lub NewConnect).

  • NewConnect to rynek akcji działający w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako rynek charakteryzujący się mniej restrykcyjnymi wymogami formalnymi niż rynek regulowany, stwarza szansę na sfinansowanie rozwoju małych i średnich spółek o wysokim potencjale wzrostu. Emisja akcji to jedna z najbardziej popularnych dróg finansowania działalności przedsiębiorstwa, która daje możliwość pozyskania kapitału i wpływa na budowanie marki oraz jej wiarygodność.

  • Zalety NewConnect to: prosta procedura formalna poprzedzająca debiut, uproszczony tryb pozyskania kapitału (oferta prywatna), uproszczone obowiązki informacyjne, niskie koszty wprowadzenia spółki na rynek oraz późniejszego funkcjonowania na nim.

  Pozyskiwanie Finansowania

  W ramach pozyskiwania finansowania zakres usług Stein Capital Advisors obejmuje:

  • pomoc przy wyborze właściwej formy finansowania,

  • pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji fuzji i przejęć oraz IPO,

  • pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych,

  • pozyskiwanie kapitału od funduszy typu private equity i venture capital.

  Fuzje i przejęcia

  Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć. Doradzamy klientom w następujących obszarach:

  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

  • sprzedaż aktywów,

  • nabycie przedsiębiorstwa,

  • połączenie spółek,

  • joint-ventures.

  Transakcje sprzedaży/nabycia przedsiębiorstwa są zazwyczaj procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Naszą rolą jest taka optymalizacja wartości i warunków transakcji, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie całego procesu w sposób jak najmniej zakłócający bieżącą działalność podmiotu. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres naszej pracy obejmuje:

  • wycenę firmy,

  • strukturyzację transakcji,

  • udział w badaniu spółki (due diligence),

  • wsparcie w negocjacjach.

  Nasi klienci

  Error: Please check your entries!

  Stein Capital Advisors sp. z o.o.

  ul.Poznańska 38 lok.5

  00-689 Warszawa

  + 48 22 625 06 16

  biuro@steincapital.pl